Abychom nezačínali negativně – smysl to dává. Ale asi stejný, jako když při stavbě svého domu budete chtít najmout architekta a stavitele v jedné osobě, a platit mu jen jedny peníze. To by nebylo špatné, ne?

U UX/UI designerů je to podobné – mají k sobě nějakým způsobem blízko (UI se podílí jako jeden z mnoha faktorů na UX), je tam zřejmý přesah, ale jeden (UX) víc vymýšlí, navrhuje, designuje funkcionalitu pro dokonalý uživatelský zážitek, zatím co ten druhý (UI) děla spíše vizuální, grafické „řemeslo“ a postará se o perfektní vzhled a funkčnost rozhraní, se kterým zákazník u této služby přichází do styku. A i když analogie s architektem / stavitelem není úplně přesná, mohla by spolu s touto definicí stačit jako rychlá odpověď pro ty, kteří nechtějí číst dál (protože „TL;DR“, že ano…:-).

UX a UI jsou dnes buzzwordy, které zatím většina lidí používá zaměnitelně, nebo ideálně vždy dohromady („Hledáme UX/UI Designera“), zaměstnavatelé ani personální agentury v tom zatím často sami nemají úplně jasno, proto se v tom v rámci primárního poslání UX.House pokusím udělat trochu pořádek a popsat, jak to ve skutečnosti je.

UX = User Experience

Tedy uživatelská zkušenost, uživatelský zážitek. Pokud si o tom chcete přečíst více do hloubky, odkážu vás na článek Co je to User Experience (UX), ale myslím, že pro pochopení rozdílů mezi UX a UI (designem) stačí o UX vědět to, co se dočtete na dalších řádcích. Co je tedy cílem v této široké a velmi rozmanité disciplíně? Když se pokusím vše, co o UX vím, vydestilovat až na kost, tak mi zbyde něco jako: UX design je návrh strategie, která má zajistit, aby se uživatel prožil co nejpozitivnější zážitek při každém kontaktu a použití vašeho produktu či využití vaší služby, a to tím, že mu umožní dosáhnout požadované funkcionality či cíle v co nejkratším čase, na co nejmší počet nutných úkonů, to vše intuitivně, bez nutnosti nad tím nějak zvlášť přemýšlet (či si dokonce muset prostudovat návod, pokud zrovna nejde o vysoce specializované zařízení). Omlouvám se, stručněji to neumím, ale vydržte, níže to v části o kompetencích UX designera trochu víc zpřehledním.

UI = User Interface

Tedy uživatelské rozhraní. Je to vizuální vrstva prezentující službu, která je za ní. Myslím, že pro pochopení by mohlo pomoct zamyslet se nad původem slova interface. „Inter! = mezi, „face“ = tvář, takže jakási „mezitvář“ :-). Zní to divně, ale není to úplně mimo: Interface je to v podstatě doopravdy tvář mezi službou a vámi, coby uživatelem. Tvář, pomocí které na vás služba komunikuje, na kterou se díváte, které se můžete dotknout…

UI je tedy jednou z mnoha součástí UX, je to její většinou nejzjevnější prvek, který stojí v první linii mezi službou a uživatelem a skrze který uživatel se službou komunikujete různými možnými způsoby. UI může mít podobu webové stránky, mobilní aplikace, dotykového displeje bankomatu… A teď se to malinko komplikuje: uživatelské rozhraní je také totiž i hlasový průvodce na infolince, dálkový ovladač ke klimatizaci, anebo třeba jen vytištěný text, kontrolky a tlačítka na jízdenkovém automatu. Ta komplikace spočívá v tom, že ač jde nepochybně také o interface, s jeho návrhem a provedením se budete obracet na UX, nikoliv UI designera. Jak je to možné? User Interface designeři navrhují téměř výhradně vzhled webových stránek, desktopových („počítačových“) a mobilních aplikací. Na ostatní typy interfejsů se najímají buď specializovaní profesionálové (na návrh vzhledu a ovládání infotainmentu a celého palubního systému v nové generaci auta si nejspíš také nenajmete UI designera – webaře, který si navíc teprve dělá řidičák…), anebo vám s nimi pomáhají UX specialisté.

Vzájemná provázanost

UI má na zákazníkovo vnímaní UX (tesy celou jeho zkušenost se službou) značný vliv, který by se dal popsat takto: Pokud je služba sama ve svém jádru skvělá (UX), ale má mizerné UI, odradí od svého použití velkou část zákazníků, kteří můžou snadno šáhnout po konkurenčním řešení s přívětivějším UI a klidně méně dokonalou službou za ním. Neintuivní, špatně navržené UI tak háže klacky po nohy uživatelům, kteří by jinak potenciálně měli o službu zájem. UI tedy funguje podobně jako první dojem u lidí. Pokud vás někdo odradí prvním dojmem, který zanechává, tak pokud zrovna nemusíte, jen málokdy investujete další svůj čas a energii k prozkoumání, jaký ten člověk uvnitř doopravdy je. Možná jste se právě připravili o nejlepšího truhláře v zemi, ale tak to v životě chodí.

Analogicky k tomu pak máme opačný případ: krásné UI, ale nedotažená UX služby za ním se rovná dobře upravenému sympaťákovi na krásné, moderní recepci nemocnice, který vám ale v situaci, kdy tam dorazíte s krví valící se z otevřené rány a těsně před omldením po něm jen chcete vědět, kde je pohotovost, řekne, že teď přesně neví, nastoupil teprve v úterý minulý týden, ale že co si pamatuje, tak když půjdete za tamtím automatem na kafe doleva, tak na konci asi druhé chodby vlevo, vlastě né, vpravo, by měla být informační cedule, na které by mělo být napsáno, kde ta chirurgie je…, popřeje hezký den, připomene nachystat si kartičku pojištence a na závěr ještě prosí, zda byste mu řekli vaše PSČ, protože si tam teď vedou takovou statistiku… Ale jinak to byl chlápek, který vypadal reprezentativně a klidně byste s ním od pohledu třeba zašli na pivo – kdybyste tam v ten den ovšem bohužel nevykrváceli.

Nejasná hranice: Kde končí práce UX designera a nastupuje UI designer?

Vyvléct se z toho napsáním, že ty kompetence se liší firma od firmy a projekt od projektu, by byla zbabělost :-). Tak i přesto, že neexistuje žádné oficiální rozdělení či univerzálně platný popis kompetencí, zkusím přidat svůj pohled a trochu ujasnit definice, tak, jak s nimi pracujeme v rámci UX.House.

Vlastnosti a kompetence UX designera:

 • zabývá se primárně funkčností produktu či služby a to včetně těch, které nepoužíváte na počítači (internetu) či smartphonu
 • je empatický, dokáže se na návrh dívat pohledem různých cílových skupin, rozumí zákaznické psychologii, těží ze své emoční inteligence
 • pracuje s uživateli (výzkum / testování / získávání zpětné vazby, atd.)
 • na projektu pracuje od jeho samého záčátku
 • připravuje, či se podílí na definici požadavků, produktové specifikaci, návrhu použitelnosti, zavádění terminologii, psaní perfektně srozumitelných textů, …
 • navrhuje, testuje a vyhodnocuje různé scénáře použití, neustále se snaží vylepšovat funkčnost a použiltenost (usability)
 • reviduje veškerou projektovou dokumentaci v částech, které mají přímý i nepřímý dopad na zákazníka, hlídá, aby žádným rozhodnutím v průběhu návrhu či vývoje neutrpěla uživatelská zkušenost
 • řeší komplexní problémy, při kterých hledá rovnáhu v rozdílných (někdy i  protichůdných) business požadavcích, vlastnostech a omezeních produktu, a skvělé uživatelské zkušenosti (aby se vlk nažral a koza zůstala celá byla nadšená)
 • navrhuje informační strukturu a taxonomii z pohledu zákazníka (ta může být klidně zcela odlišná od toho, jak s daty pracuje a jak na ně nahlíží vývojáři)
 • bdí nad integritou prezentovaných informací napříč všemi kanály a možnými scénáři použití
 • až na specifické případy navrhuje produkt či službu tak, že ho / ji uživatel bude používat zcela intuitivně, bez nutnosti číst návod, a také minimalizuje riziko, že by se uživatel ocitl ve „slepé uličce“
 • nemusí umět vysypat z rukávu principy Material Designu – a nijak ho to nediskvalifikuje
 • a mnohé další, kterým se budu postupně věnovat detailněji v dalších článcích. Shrnuto, primární zodpovědností UX designera je celkově navrhnout nejlepší možný produkt s ohledem na perfektní uživatelskou zkušenost

Přechodná UX / UI zóna:

 • příprava flow-chartů, vývojových diagramů: UX – pro použití celé služby / UI – pro použití rozhraní služby
 • příprava wireframů: UX – rychlých, low fidelity / UI – detailních, high-fidelity
 • příprava site-maps: spíše UI kompetence, která ale reflektuje pohled zákazníka na data a jejich hierarchii, navřzený v UX designu
 • a další, závislé na zkušenosti jednotlivých designerů – přesná hranice neexistuje, každopádně tyto dvě profese spolu úzce spolupracují

Vlastnosti a kompetence UI designera:

 • zabývá se primárně vzhledem a funkčností rozhraní produktu či služby, a to téměř výhradně těch, které používáte na počitači (internetu) či na smartphonu
 • stačí, když na projektu začne pracovat až v jeho pozdějších fázích – nepodílí se na samotné definici služby
 • navrhuje celkový „look & feel“ rozhraní s ohledem na zadání (tzn. relevantní k typu služby, cílové skupině, atd.)
 • řeší veškeré grafické detaily, jako například barevnou paletu, velikost a přesné rozmístění jednotlivých prvků, typologii, efekty, přechody, reakce rozhraní na dotyková gesta uživatele, atd., zaměřuje se u toho všeho na přehlednost a jednoduchost, chápe, že „méně je více“
 • dodržuje guide-lines, style-guides a obecné best practices, ví a dokáže vysvětlit, kdy které případně pro dobro věci o kousek překročit
 • vyvíjí testovatelné prototypy, které se svým vzhledem a funkčností již velmi blíží reálnému produktu (ale pracují prozatím se smyšlenými statickými daty, které se můžou dokola opakovat, nejsou napojené na skutečné systémy na pozadí atd., jde tedy o simulaci přibližného skutečného používání)
 • optimalizuje vzhled pro prohlížení na různých typech zařízení
 • neřeší, co všechno se na kterých „frontách“ musí stát po kliknutí na tlačítko, zajistí pouze zobrazení informace o úspěchu či neúspěchu operace, nemusí dokonce vůbec znát pozadí fungování produktu či služby – a nijak ho to nediskvalifikuje

Jak je asi zřejmé z tohoto přehledu, očekávat toto všechno odvádět na špičkové profesionální úrovní po jednom člověku, je podle mě docela troufalý požadavek… Proto věřím, že to velmi časté používání názvu zdvojené pozice „UX/UI designer“ pramení spíše z toho, že zadavatelé a personalisté v těchto pojmech prozatím trochu tápou a ve skutečnosti hledají v těchto případech téměř vždy UIdesignera – alespoň to tak většinou dle podrobnějšího popisu pozice vypadá.

Je tedy „důležitější“ UX nebo UI design?

Asi takto… Chcete být raději chytří, nebo hezcí (resp. aspoň sympatičtí)? Těžká volba, viďte. A nejpíš všichni známe pravdivou, i když hrozně klišoidní odpověď, že to chce obojí.

Pokud se budeme bavit o online produktech, řekl bych, že zatímco důležitost UX designu rozhodně neklesá, důležitost UI designu časem roste možná rychleji. K internetu je na světě připojeno zhruba 3.5 miliardy lidí a cca. třetina obyvatel světa dnes vlastní smartphone. V takto „přelidněném“ online světě máte u části uživatel a potenciálních zákazníků, kteří nejdou specificky a konkrétně za vámi, pouze prvních pár vteřin jejich pozornosti, ve kterých se rozhodne, zda zůstanou (a dají šanci objevit, jak úžasný zážitek pro ně máte připravený), anebo odejdou a zkusí to jinde.

Ale proto, že tato otázka trápí profesionály po celém světě, někdo se to pokusil rozlousknout, opravdu to změřit a dát nám jasnou odpověď. Tady je: Přestože oba typy designu tvoří klíčovou součást uživatelského zážitku, výzkum i experti se shodují, že UX je tou vrstvou, která hraje v interakci uživatele se službou přece jen ještě klíčovější roli a vytváří pro uživatele větší hodnotu. Podle tohoto výzkumu agentury Forrester skvěle nadesignovná uživatelská rozhraní můžou u webů zvýšit konverze až o 200%, zatímco vylepšení UX designu mělo za následek nárůsty konverzí až o 400%. Report pro zájemce o podrobné čtení zpřístupňuje Forrester v době vydání tohoto článku za $499, ale řekl bych, že není důvod tomu výsledku nevěřit i zadarmo.

Kdybych měl formulovat nějaké pravidlo, tak podle mě si z „obecného“ grafika photoshopaře určitě snáze vychováte UI designera, než třeba z vývojaře UX designera. Také v případě nouze představuje pro UX designera nejspíš menší bariéru „obarvit své wireframy“ (zjednodušeně řečeno), než pro UI designera začít řešit celou User Experience, která je na pozadí služby. A když to napíšu ošklivě, tak z toho výzkumu výše plyne, že vám neschopný či chybějící UI designer nadělá 2x menší škodu než chybějící UX designer – který vám je schopen až zčyřnásobit zisky. Jedna z pastí spočívá v tom, že zatímco u UI designera máte téměr „hmatatelný“ (většinou spíše viditelný) výstup jeho práce, o kterém si nejspíš řeknete, že byste ho sami nezvládli (a máte nejspíš pravdu), u práce UX designera je daleko vetší tendence mít pocit, že „toto si přece dokážeme vymyset i sami“, což je téměř vždy velký omyl, který vaše zákazníky vžene do náruče konkurence, jak rozebírám podrobněji v článku: Proč nespoléhat na svůj úsudek (a názory známých).  Pokud volíte čistě pragmaticky a nemůžete si dovolit investovat do obou, argumenty pro rozhodování nyní asi máte.

Kterou cestou se vydat?

Tím vším se dostáváme k tomu, co nyní už asi minimálně tušíte: UX a UI jsou i přes věci, které je spojují a jejich hlavní poslání – poskytnout uživateli co nejpříjemnější zážitek při použití služby, dvě dost rozdílné disciplíny, obojí klade na jednotlivé designery rozdílné požadavky, co se jejich dovedností (skillsetu) týče, a pro vybudování svkělého produktu si nemůžete dovolit podcenit ani jednu z nich – i když nezvládnutí jedné z nich dokáže nadělat o něco více paseky, než je tomu u té druhé, navíc předělat UI bývá vždy o něco snažší a rychleji splnitelný úkol, než začít od základu přetvářet UX.

Pokud jste na začátku své kariéry, nebo stojíte na křižovatce a (i po přečtení tohoto článku) zvažuje své působení v UX/UI businessu, možná si kladete otázku: Být radši UX či UI designerem? Třeba přemýšlíte, jestli je vaším šťastnějším písmenem X nebo I, zkoumáte, po čem je větší sháňka, kdo „víc bere“, či se chystáte si hodit mincí… Volba je na vás, ale moje rada by byla tato: Rozhodněte se podle toho, co je vám přirozeně blížší jako člověku. Aby jste to byli vy. Je vám vlastní silná empatie, časté přemýšlení nad komplexními problémy, hledáte i v běžném životě téměř u všeho elegantnější a efektivnější řešení a motivuje vás poskytování perfektního zážitku? Jděte do UX. Je vám bližší grafický design, milujete, jak vypadají moderní weby a top mobilní aplikace, chcete mít parádní profil na Bēhance, a zamlouvá se vám představa, že vámi navržená „grafika“ bude mít přímý dopad na to, jak se bude službám s vámi vytvořenými rozhraními dařit? Dejte se na UI design. V tomto případě jako bonus také najdete práci rychleji a snáz.

Mysleli jsme také na ty, kterým v jejich podnikání zatím nedává smsyl někoho takového (či spíš dva takové…) zaměstnávat na full-time. Podívejte se ale na naše služby, jestli by se vám nehodilo si ho zatím třeba jen „vypůjčit“ .

Pokud naopak sháníte UX/UI designera do vaší firmy, zkuste se nad tím v klidu zamyslet a udělat si jasno, jestli sháníte UX nebo UI designera. Jestli tedy potřebujete vyrvářet skvělé uživatelské rozhraní především webů a aplikací (UI), anebo navrhovat a ladit celé fungování služby, bdít nad ní a dělat změny, které budou činit vaše zákazníky spokojenějšími a vám přinášet víc peněz (UX).

Pokud budete chtít i po přečtení tohoto článku opravdu zaměstnat „2v1“, bude výběr náročnější. Neříkám, že tací neexistují – určitě někde žije i ten architekt, který si vyhrne rukávy a vlastními rukami pak také ten dům postaví… Ať tak či onak, držím vám palce a dejte vědět, pokud bychom vám mohli jakkoliv pomoct.

Jsem UX/CX konzultant a (Digital) Project Manager. Za posledních dvacet let jsem se podílel na návrhu a dodání více než 60ti (převážně digitálních) produktů a služeb, ať už vlastních, anebo větších (řádově pro stovky tisíc uživatelů), v rámci spolupráce s dalšími partnery či velkými nadnárodními společnostmi.