Výrobu či vylepšení produktu je potřeba neustále řídit: koordinovat všechny zúčastněné strany, hlídat kvalitu, termíny, rozpočet, pružně reagovat na změny běžícího projektu oproti plánu – a umět řešit i případné krizové situace.

Zkušený project manager je ve skutečnosti do velké míry ochráncem vaší investice (jak finanční, tak i co se ostatních zdrojů týče) a přináší vám klidnější spaní – víte totiž během celého projektu, že máte dedikovaného člověka, který neustále dohlíží na to, aby vše běželo dle plánu, aby každá zúčastněná strana vždy věděla, co má dělat, hlídá termíny, upomínkuje, cukr-bičuje, řeší drobná i větší nedorozumění a nejrůznější „překvapení“, pro která byste sami většinou neměli pochopení… Pokud se cokoliv odchýlí od plánu, sám v převážné většině případů sjedná nápravu, aniž by vás tím musel zatěžovat. To vše umožní vám se plně zaměřit na klíčové věci, ve kterých vynikáte a které jsou pro firmu zásadní, nebudete muset tříštit svojí pozornost a řešit každodenní zahlcující projektovou realitu.

V projektu běžné velikosti bývá většinou několik desítek klíčových úkolů – a také stovky těch drobnějších, bez kterých ty klíčové nedokončíte. Stejně tak jsou často doslova stovky položek v bug-reportech, které se vracejí dodavatelům k předělání, protože funkčně, designově či jinak kvalitativně nesplňují zadání. Chcete se tímto zabývat, anebo to svěříte někomu, pro koho je toto přirozenou součástí pracovního života a má za sebou desítky úspěšně dodaných projektů?

Zkušený project manager je do velké míry ochráncem vaší investice.

Představte si na chvilku, jak by se natočil film, byť plný naprostých profesionálů (herci, kameramani, osvětlovači, zvukaři, střihači…), ale bez režiséra. Anebo jak by dopadl orchestr, ve kterém každý špičkově ovládá svůj nástroj, u zadání zahrát nějakou novou skladbu, jen z odposlechu, bez not a dirigenta. V našem případě je to stejné. Přestože na projektu pracuje spousta profesionálů, nemůžete očekávat, že jim všem zadáte očekávaný cílový stav, poté to necháte žít svým vlastním životem a po několika měsících se jen přijdete podívat na výsledek :-). Projekťák je pak presně tím režisérem či dirigentem. Project Manager od nás vám nejčastěji pokryje tyto oblasti (dle vaší aktuální situace):

 • Spolupráce už při vyhodnocování nabídek dodavatelů na vývoj, či jiné dílčí dodávky v projektu
 • Spolupráce na detailním popisu produktu / služby a jeho případné aktualizace (upřesněné zadání pro vývojáře, ladění detailů zadání, a to jak na začátku, tak během celého trvání vývoje)
 • Příprava projektového plánu, jeho průběžná aktualizace, stejně jako příprava a verzování všech dalších potřebných dokumentů na základě dodatačných či upřesňujících požadavků
 • Kompletní komunikace s objednatelem, dodavateli a vývojáři – Single Point of Contact pro vás i dodavatele, zahrnuje také průběžné informování o stavu realizace
 • Koordinace dodávek podkladů / vstupů všech zůčastněných stran (např. partnerů zajištujících zdroje dat pro vývojáře, apod.)
 • Řízení celého vývoje dodávky projektu, vč. team-managementu, task-managementu, neustálých kontrol průběžných dílčích dodávek, reportování nalezených nedostatků, rozdílů oproti zadání, a dohled nad jejich odstraněním
 • Účast na telekonferencích a jiných formách online komunikace s projektovým týmem, vývojáři a dodavateli; osobní účast pouze na nevyhnutných schůzkách, jejichž agendu nelze vyřešit efektivněji jinými způsoby
 • Ad-hoc dodáváni požadovaných podkladů kterékoliv ze zúčastněných stran, v nejkratší možné době
 • Včasné varování na blížící se potenciální problém, posuny v časovém plánu projektu; případné eskalace
 • Prioritizace a krizový management – v případě neočekávaných událostí, např. změny dodavatele, nabranému spoždění oproti projektovému plánu, neplánovaného výpadku či nedostupnosti některé ze služeb – soustředění veškeré své pozornosti k co nejkratšímu vyřešení problému, tak, aby tato událost měla co nejmenší dopad na projekt a na vaše zákazníky
 • a další dle domluvy a vašich aktuálních potřeb…

Už řadu let pracujeme velmi efektivně a adekvátně současným technologickým možnostem, převážně na dálku, za použití osvědčených nástrojů pro vzdálenou spolupráci, na které nedají dopustit úspěšné společnosti po celém světě. Jak praví váš budoucí potenciální projekťák:

Práce v open-space je pro mě zabijákem soustředění, které je pro moji práci klíčové. Partneři a klienti mě potkávají osobně poměrně zřídka – pracuji ve svých prostorech. Svoboda pracovat na dálku je vykoupena spolehlivostí, na které si opravdu zakládám. Nejsem příznivcem (dlouhého) schůzování, pokud není nezbytně nutné. Budu s vámi používat efektivní nástroje pro vzdálenou týmovou spolupráci a možná vás až překvapí, kolik mailování, tabulek, status-meetingů a člověkohodin na všech stranách tím ušetříme.

Při využití služby project managementu od nás můžete navíc počítat s jistým přesahem také do business oblasti, marketingu a samozřejmě UX designu. I přesto, že služba project managera v sobě samozřejme zdaleka nemůže obsahovat celý rozsah specializovaných služeb návrhu nového produktu či revize UX existujícího produktu / služby, můžete počítat s tím, že vás nenecháme bez upozornění vyvíjet něco, v čem budeme vidět vážné UX nedostatky, a že využitím této naší služby získáte další zkušenou „hlavu do týmu“, i když pro ní nebudete potřebovat stálé místo…

Toto o naší spolupráci napsali předchozí klienti, kteři využili stejné nabídky:

Rado Fülöp / fileppi s.r.o. / UX.House - Reference klientů
Reference klientů autora UX.House (Rado Fülöp), zkopírováno z webu fileppi.com (ověření autenticity je možné na LinkedIn).

„…a kolik nás to bude stát?“

Cena spolupráce projektového managera bude určena buď a) smluvní fixní měsíční odměnou za měsíc spolupráce v předem domluveném rozsahu; a/nebo b) počtem odpracovaných člověkodní či poskytnutých konzultací nad rámec měsíčního plnění, s aktuální zaváděcí promo sazbou 9.600 Kč/MD (resp. 1.200 Kč/hod). Konkrétní výše odměny bude záležet na typu, povaze a náročnosti projektu – ne každý projekt vyžaduje po celou dobu vývoje plný úvazek project managera, každý je vždy originál a proto bude odměna stanovena především na základě naší domluvy. Vždy se snažíme vyjít vstříc vašim potřebám a možnostem. Naše ceny jsou uvedeny bez DPH (jsme plátci DPH).

KONTAKTOVAT UX.HOUSE


P.S. Pokud ve vaší firmě zkušeného projektového managera s volnou kapacitou máte, budeme s vámi velmi rádi spolupracovat i ve zmenšeném rozsahu – pouze na některé vybrané činnosti, či např. coby externí poradce. Svěží pohled zkušeného profesionála, nezatíženého vaší každodenní firemní realitou, často vžene do přemýšlení „nový vítr“ a napomáhá objevit i dříve vůbec nezvažovaná řešení…

Jsem UX/CX konzultant a (Digital) Project Manager. Za posledních dvacet let jsem se podílel na návrhu a dodání více než 60ti (převážně digitálních) produktů a služeb, ať už vlastních, anebo větších (řádově pro stovky tisíc uživatelů), v rámci spolupráce s dalšími partnery či velkými nadnárodními společnostmi.