Web o inovativním navrhování produktů a služeb (Design Thinkingu), uživatelském zážitku (User Experience) a zákaznické zkušenosti (Customer Experience) – tedy o věcech, které rozhodují o tom, zda budou zákazníci váš produkt nebo i celou značku milovat, či ignorovat.

…tak zní nejstručnější smysluplná odpověď, jakou jsem byl schopen dát dohromady. Elevator Pitch tím mám za sebou, ale v případě, že jedete se mnou až do nejvyššího patra, můžu vám ještě říct, proč a jak to celé vzniklo. Daleko přínosnější jsou ale podle mě ostatní články na webu, takže to klidně vemte zkratkou – a sem se vraťte třeba v případě, že bude zvažovat spolupráci :-).


Proč UX.House

Začínáme žit v době, kdy se uživatelský a zákaznický zážitek stává tím nejzásadnějším parametrem, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu produktů a služeb. Technologie jde neskutečně dopředu, stává se dostupnější, co nám před deseti lety mohlo připadat jako sci-fi, jde dnes vyrobit za pár dolarů… Konkurence už zdaleka nebude tolik spočívat v technickém náskoku či nižší ceně, spousta (i těch zásadních) služeb bude nabízet velmi podobné věci za velmi podobné ceny. Představte si to pro jednoduchost např. jako tři mobilní operátory v zemi, z nichž každý vám bude nabízet neomezené volání a neomezená data, za stejnou cenu. Anebo pět online obchodů s potravinami, za stejné ceny, schopných doručit vám nákup domů do dvou hodin. Co myslíte, že pak bude oddělovat úspěšné od neúspěšných? Co rozhodne o tom, koho produkt či službu budete používat, když jsou si parametry (včetně ceny) rovnocenné?

UX.House se bude věnovat přesně těmto věcem. Budeme edukovat, trpělivě a lidsky vysvětlovat i drobné rozdíly, které můžou mít dramatický dopad na životaschopnost produktu, ukazovat příklady (dobré i špatné), upozorňovat na možná alternativní řešení, a také si vyhrneme vlastní rukávy a pomůžeme na svět dalším lepším produktům a službám, díky know-how, získanému jak praxí – z posledních 20 let a z desítek menších i větších projektů, tak úpřimným zájmem o tuto oblast, hraničícím s posedlostí :-).

Proč Design Thinking

Značná část největších a nejůspěšnějších značek na světě, jejichž produkty a služby denně využíváte, navrhuje a inovuje své produkty pomocí metodologie „návrhového uvažování“, neboli Design Thinking-u. V Česku zatím jak tento samotný pojem, tak tento osvědčený postup ještě úplně nezdomácněl (kromě nadnárodních společností typu IBM, které samozřejmě operují i v ČR). To je velká škoda a jedním z cílů UX.House je tomu u nás zkusit pomoct a zpřístupnit tuto úžasnou výhodu také menším českým společnostem, start-upům a podnikatelům.

Proč User Experience (UX)

UX je takové moderní zaklínadlo, se kterým spousta firem ráda různě náhodně operuje, posouvají ho doleva, doprava, vymění mu barvu a uplně nejčastěji ho ideálně zamění za UI, protože UX a UI jsou prý vlastně skoro to samé.

Ja vím, na stránce „O nás“ bych asi neměl vtipkovat, ale nemohl jsem si pomoct, obral jsem vás tím asi o třináct vteřin času – i s touto omluvou – omlouvám se! 🙂 Teď vážně. Je to asi patrné i z názvu (UX.House), že toto má pro mě zásadní význam. Na netu najdete velkou spoustu různých definic, ale dovolil jsem si vytvořit jednu vlastní a vzít to trochu z jiného konce:

UX je to, co do velké míry rozhodne o tom, zda kterýkoliv způsob řešení, produkt či službu (znovu) použijete – a to i v připadě, že nemusíte, a máte k dispozici srovnatelnou alternativu, bez vyvinutí úsilí navíc, anebo s vyvinutím usílí, jehož nepohodlí je však pro vás menší, než útrapy spojené s (předchozí) horší UX. 

Dává smysl? Pokud ne, klidně napište a můžeme to probrat. U všeho, co UX.House dělá a bude dělat, bude mít toto vždy na paměti. Všechny produkty a služby, na kterých budeme případně spolu pracovat (i spolupracovat), budou vždy navrhovány a vyladěny tak, aby tato „nevidtelná síla“ byla na vaší straně, a aby vaše produkty a vaše služby měly ty nejlepší předpoklady tyto „souboje“ ve velké většině případů vyhrát. (Samozřejmě není reálné, aby to platilo jakkoliv „univerzálně“ – ve 100 % případů, protože existují i jiné motivace, které i v situaci popsané v definici výše způspobí, že si člověk z nějakého důvodu zcela záměrně vybere to horší řešení… ale rozumíme si.)

Proč Customer Experience (CX)

CX, neboli „zákaznická zkušenost“, je tvořena všemi malými dílky skládačky, které nakonec utvoří celkový obraz toho, jak zákazníci vaší společnost vnímají. Je to souhrn veškeré interakce mezi vámi a zákazníkem, všech jeho dosavadních zážitků a zkušeností, které má nejen s vámi jako s nehmotnou firmou, ale především se všemi vašimi produkty (a jejich dílčí UX), službami, cenami, reklamou, procesy, komunikací, spolehlivostí, zákaznickým servisem, způsobem řešení reklamací a mnoha dalšími faktory. Tyto zkušenosti ve výsledku určují, jaké pocity už jen pouhá představa vaší značky v zákaznikovi evokuje, jak o vás a o vaší nabídce smýšlí… Mít skvělou CX je tou nejvyšší metou, ke které byste měli své podnikání neustále směřovat.

Jsem UX/CX konzultant a (Digital) Project Manager. Za posledních dvacet let jsem se podílel na návrhu a dodání více než 60ti (převážně digitálních) produktů a služeb, ať už vlastních, anebo větších (řádově pro stovky tisíc uživatelů), v rámci spolupráce s dalšími partnery či velkými nadnárodními společnostmi.